Articles que s'han escrit sobre TP

   
Articles publicats a revistes i diaris diversos, relatius a la vida i a l'obra literària de Teresa Pàmies (informacions, comentaris, entrevistes, crítiques de llibres, concessió de premis, etc). 

 

Any 1937
Revista "FRONT". 10/08/1937. Pàg. 4

 

Diari LA VANGUARDIA. 23/02/1937. Pàg. 3.

 

 
Any 1975
Revista "GRAMA" de Sta. Coloma. Novembre 1975. Pàg. 27
 
Any 1976
Revista "GRAMA" de Sta. Coloma. Gener 1976. Pàg. 24 
 
Revista "GRAMA" de Sta. Coloma. Diciembre 1976. Pàg. 34 i 35

 

 
Any 1982
Revista "GRAMA" de Sta. Coloma. 07/05/1982. Pàg. 23