Carrer Teresa Pàmies, a Reus

1998-10-30 00:00

El nom de Teresa Pàmies es va donar a un carrer de Reus per aprovació del Ple de l'Ajuntament de 30 d'octubre de 1998. Aquell carrer, com tota la barriada coneguda amb el nom de "jardins de Reus", aleshores encara era en procés d'urbanització. 

Actualment, gairebé tots els carrers d'aquella demarcació porten noms de dones.

 

 

—————

Retorna