Juventud y democracia

   

   
Juventud y democracia         

Autors:  Francesc Reguant i German Castillejo
       
Editorial: Avance
Barcelona, 1976
       
191 pàgines       

Pròleg: Teresa Pàmies

   
No es tracta d'una obra literària ni d'un assaig fet per un equip de sociòlegs o periodistes. Els autors del llibre eren dos joves que no havien complert encara els 25 anys i que es movien dins del moviment juvenil de Barcelona, un moviment que s'organitzava a nivell de barris, que elaborava programes d'acció, aglutinava iniciatives i denunciava injustícies.

Li van proposar el pròleg a Teresa Pàmies perquè ella mateixa havia format part del moviment juvenil català a partir de 1937, quan va ingressar a les JSUC, i per les seves col·laboracions escrites en revistes juvenils com Oriflama