La fabricanta

   


La fabricanta
   

Autora: Dolors Monserdà 
   
Editorial: Edicions de l'Eixample, 1992
   
255 pàgines

Pròleg: Teresa Pàmies

   
Aquesta edició de La fabricanta que Edicions de l'Eixample va reeditar per a la col·lecció ESPAI DE DONES— es va fer a partir de la primera, publicada l'any 1904. Es va normalitzar en bona part l'ortografia, però mirant de ser fidels a la pronúncia de l'època. 

El pròleg de Teresa Pàmies és extens. Comenta la 'documentada i intel·ligent' introducció que la poeta Roser Matheu va escriure per a l'edició de 1972 (ed. Selecta), i fa una dissecció detallada dels principals personatges de la novel·la, així com del marc històric en què transcorren els fets.