Matrimonio abierto

    

Títol original Open Marriage

Autor:  Nena & George O'neill

Editorial: Grijalbo 

Pàgines: 320

Mides: 

1a. edició en castellà: 1974

Traducció: Teresa Pàmies

      

Poden dues persones construir un projecte en comú a partir dels seus diferents interessos i temperaments?
El llibre rebutja la falsa idea que els que signen un contracte matrimonial estan obligats a satisfer totalment les necessitats respectives, i planteja que és improbable que una persona ho pugui ser tot per a una altra. 

L’estructura d’un matrimoni obert és una espiral que gira sobre la importància del JO i s’expandeix gràcies a elements com "viure el present", "esperances realistes", "intimitat personal", "comunicació franca", "igualtat", "amor i sexe sense gelosies"...  que permeten edificar el sòlid i il·limitat potencial d'un nou model de parella, que l'autor defineix com a parella dinàmica