La reraguarda republicana

     

Edita:  La Gaia Ciència /
Edicions 62, 1976.

Col·lecció:  Recuperem la nostra
història

Pàgines:  36

Dimensions: 27 x 38 mm

Enquadernació:  grapa

Preu:  150 ptes.

 

L'any 1976 l'editorial La Gaia Ciència i Edicions 62 van endegar un projecte ambiciós, dirigit per Anna Sallés
 --esperonada, al seu torn, per l'editora Rosa Regàs-- de recopilació documental, amb el títol ben simptomàtic de "Recuperem la nostra història".

Tot plegat, dotze fascicles de gran format referits al període republicà, des de la proclamació de la República, de la mà del president de la Generalitat a l'exili Josep Tarradellas, fins a l'ocupació militar de Catalunya.
 (*)


Teresa Pàmies és l'autora de la introducció del fascicle "La reraguarda republicana", un text que ocupa les quatre primeres pàgines. 


(*MAYAYO, Andreu (juny 2006). Recuperació de la memòria històrica o reparació moral de les víctimes?  L'Avenç (314). Dossier, pàg. 24.

 

 

Consulteu el document aquí   [format pdf]