La reraguarda republicana

     

Edita:  La Gaia Ciència /
Edicions 62, 1976.

Col·lecció:  Recuperem la nostra
història

Pàgines:  36

Dimensions: 27 x 38 mm

Enquadernació:  grapa

Preu:  150 ptes.

 

L'any 1976 l'editorial La Gaia Ciència i Edicions 62 van endegar un projecte ambiciós, dirigit per Anna Sallés
 —esperonada, al seu torn, per l'editora Rosa Regàs— de recopilació documental, amb un títol ben simptomàtic: "Recuperem la nostra història".

Tot plegat, dotze fascicles de gran format referits al període republicà, des de la proclamació de la República, de la mà del president de la Generalitat a l'exili Josep Tarradellas, fins a l'ocupació militar de Catalunya.
(*)


Teresa Pàmies és l'autora de la introducció del fascicle "La reraguarda republicana", un text que ocupa les quatre primeres pàgines. 


(*MAYAYO, Andreu. Recuperació de la memòria històrica o reparació moral de les víctimes?  L'Avenç (314). Juny 2006. Dossier, pàg. 24.

 

 

Consulteu el document aquí   [format pdf]