Titol de filla predilecta

 

2003
Títol de filla predilecta, 

de la Ciutat de Balaguer
 


 


 


 

1984
Creu de Sant Jordi, 

de la Generalitat de Catalunya
 


Creu de Sant Jordi que va rebre Teresa Pàmies
 

Guardó creat amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.