Un país tan desgraciat

     

   

Un país tan desgraciat.


Autor: Josep C. Vergés


Editorial: SD-Edicions
Barcelona, 2007

Pàgines: 325

Format: 170 x 210 mm

   

El títol d'aquest llibre fa referència a l'expressió que va utilitzar Josep Vergés (editor de Destino) per referir-se a Catalunya, en una carta que va enviar l’any 1967 al seu fill Josep Carles, quan aquest es trobava exiliat a Cambridge. La frase sencera deia, en clara al·lusió a la situació política del moment: "Un país tan desgraciat encara ens fa sentir més forta la responsabilitat de fer alguna cosa positiva"  

A les pàgines 173-174 hi trobem una breu menció a Teresa Pàmies.